Demodager logo

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder alle forretningsprosesser i MONSTERBIKE AS, heretter benevnt som Behandlingsansvarlig.

Erklæringen gir informasjon om databehandling utført av Behandlingsansvarlig og bestemmer formålet og virkemidlene for behandlingen samt databehandling vi gjør på vegne av våre kunder basert på deres instruksjoner.

Behandling av personlige data er nødvendig for at vi skal kunne ivareta våre kontraktsforpliktelser og betjene deg som kunde. Personlig data kan også benyttes til følgende formål: Salg, kontakt med kundeservice, markedsføring, informasjon, bokføring.

Ved markedsføring på e-post/sms innhenter et eksplisitt samtykke på forhånd.

Ved å gi oss dine personlige opplysninger, godtar du praksis og vilkår som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Om du har innsigelser med hensyn til vår behandling av personvern har du også anledning å klage til Datatilsynet.

Behandlingsansvarlig:
MONSTERBIKE AS
Kobbervikdalen 93 B
3036 DRAMMEN

E-post: post@monsterbike.no
Telefon: +47 32 81 17 00

Opplysninger som innhentes:
Opplysninger kan registreres og lagres når du registrerer deg på www.nettbutikk.no, når du er i kontakt med salg og support enten via e-post, chat eller når du bruker våre tjenester.

Underleverandører

Microsoft Office 365:
Office 365 benyttes blant annet til håndtering av e-post og dokumentar. Informasjon lagres i disse systemene og e-postkorrespondanse eller dokumenter kan være lagret hos Microsoft.

Google Analytics:
Google Analytics benyttes for analyse av trafikk. IP-adresser og besøksmønster lagres.

Innsyn og retting:
Du har krav på innsyn i de opplysninger som er registrert om deg. Innsyn kan også fås ved å sende en henvendelse til privacy@gdpr.no. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller er ufullstendige, kan du kreve at opplysningene korrigeres i henhold til personopplysningsloven.

Oppbevaring og sletting:
Opplysninger som ikke lenger er nødvendig for det formål de er laget for, slettes fra våre systemer.